Paweł Wojtala pozostaje Prezesem Wielkopolskiego ZPN

Paweł Wojtala został ponownie wybrany Prezesem Wielkopolskiego ZPN. Urzędujący szef wielkopolskiej piłki był jedynym kandydatem i uzyskał poparcie 152 ze 159 obecnych delegatów. 

Przedstawiciele naszego regionu weszli w skład: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się na terenie Poznań Congress Centre. Uprawnionych do udziału było 182 delegatów, z czego na zebraniu zjawiło się 159, co dało frekwencję 87,4%. Wstępem do wyborów było podsumowanie czteroletniej działalności Wielkopolskiego ZPN. Została ona oceniona pozytywnie zarówno przez Komisję Rewizyjną jak i delegatów. W dyskusji podkreślano przede wszystkim świetną organizację pracy Związku, działalność szkoleniową jak również bardzo stabilną sytuację finansową – w każdym z czterech lat ostatniej kadencji Wielkopolski ZPN notował dodatni wynik finansowy.

Po udzieleniu Zarządowi absolutorium przystąpiono do wyboru władz Związku na kadencję 2020-2024. Paweł Wojtala był jedynym zgłoszonym kandydatem do roli Prezesa Wielkopolskiego ZPN. W głosowaniu poparło go 152 delegatów, przeciwnych było 3, a 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Wczoraj wybrano również Zarząd WZPN. W skład którego weszli Paweł Mrozkowiak (GI Malepszy Futsal Leszno) i Łukasz Kaczmarek (KA4 Respect). Marcin Adamczak (Juna Trans Stare Oborzyska) wszedł w skład Komisji Rewizyjnej, zaś Przemysław Kaczor (Promień Krzywiń) oraz Łukasz Idowiak (Piast Poniec) – w skład Sądu Koleżeńskiego.

Źródło: Wielkopolski ZPN