Zgłoszenia do II ligi futsalu

Komisja ds. futsalu i piłki plażowej Wielkopolskiego ZPN zaprasza kluby do zgłaszania chęci uczestnictwa w rozgrywkach II ligi futsalu.

Start rozgrywek, które z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością, planowany jest na przełomie października i listopada. Zakończenie rywalizacji nastąpi prawdopodobnie pod koniec marca.

Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez złożenie wniosku licencyjnego. Przed nowym sezonem został on uproszczony – do podpisanego (i parafowanego na każdej stronie!) dokumentu kluby zobowiązane są dołączyć jedynie:
– wyciąg z KRS bądź ewidencji starosty;
– protokół weryfikacji obiektu sportowego;
– umowę potwierdzającą możliwość korzystania z obiektu w sezonie 2020/21;
– dowody dokonania opłat związanych z rozgrywkami.

Dokumenty po wypełnieniu i podpisaniu należy zeskanować i przesłać mailowo na adres licklub@wielkopolskizpn.pl w terminie do 20 września.

Ewentualne pytania kierować można do przedstawiciela Komisji ds. futsalu i piłki plażowej, Rafała Gnybka – 608 186 767.

WNIOSEK LICENCYJNY DO II LIGI FUTSALU

Źródło: Wielkopolski ZPN