Wybory władz Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

W związku z końcem w 2020 r. kadencji obecnych władz Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i wyborami, które przeprowadzone zostaną podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Delegatów, nie zmieniają się terminy dot. dostarczenia niezbędnych dokumentów. Przypominamy, że : Kluby, które wybierają przedstawicieli na konferencjach klubów (pkt. 6-8 – od V ligi do Klasy B i kluby młodzieżowe) – skany dokumentów muszą zostać przekazane do Wielkopolskiego ZPN (wybory@wielkopolskizpn.pl) najpóźniej do dnia 27 marca 2020 roku.

Kluby, którym z mocy statutu Wielkopolskiego ZPN mają prawo do wyboru co najmniej 1 delegata (pkt. 1-5 – od Ekstraklasy do IV ligi piłki 11-osobowej oraz od Ekstraklasy do II ligi futsalu) – skany dokumentów muszą zostać przekazane do Wielkopolskiego ZPN (wybory@wielkopolskizpn.pl) najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 roku.
Honorowane będą jedynie maile nadesłane z oficjalnego konta klubu – członka Wielkopolskiego ZPN w domenie (@Wielkopolskizpn.pl).
Maile wysłane z innych adresów pozostaną bez rozpoznania, bez konieczności informowania nadawcy o tym fakcie! Niedotrzymanie terminów, o których mowa powyżej, a także niedoręczenie wszystkich wymaganych dokumentów, skutkuje utratą prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów / konferencji klubów!

W przypadku pytań lub wątpliwości osobami właściwymi do kontaktu są:
– Piotr Hajduk – tel. 882 745 122; @:wybory@wielkopolskizpn.pl
– Paweł Sliwowski – tel. 696 160 775; @:prawnik@wielkopolskizpn.pl

Więcej szczegółów na Wielkopolski ZPN