Wyniki I konkursu grantowego

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej ogłasza wyniki konkursu grantowego na I kwartał 2020 roku. Złożono aż 48 wniosków, z których wsparcie otrzyma siedem.

Program grantowy od początku cieszył się dużym zainteresowaniem, choć okazało się, że wielu wnioskujących nie zapoznało się dokładnie z zasadami programu. Spośród 48 wniosków złożonych w pierwszym etapie konkursu, aż 15 musiało zostać odrzuconych z przyczyn formalnych. Niemal we wszystkich przypadkach wynikało to z ubiegania się o wsparcie imprezy odbywającej się w kolejnych kwartałach.

Aplikacje spełniające wszystkie warunki, poddane zostały ocenie merytorycznej. O duży grant ubiegało się 10 podmiotów. Najwyższą ocenę otrzymał wniosek złożony przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci z Cukrzycą “Cukierasy” dotyczący organizacji III Mistrzostw Polski Dzieci z Cukrzycą, które odbędą się w dniach 7-8 marca w Suchym Lesie.

Na kolejnych miejscach sklasyfikowane zostały Mistrzostwa Polski Ligi Halowe oraz turniej Grodzisk Cup. Ze względu na otrzymanie wysokiej punktacji, otrzymały one mały grant, o który również się ubiegały. Ponadto wsparcie w ramach małego grantu przyznano również imprezom organizowanym przez UKS Grom Czacz, MKS Patria Buk, MKS Olimpia Koło oraz UKS AS Czempiń.

Pełne wyniki I etapu konkursu grantowego