Program grantowy Wielkopolskiego ZPN

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej ogłasza program wsparcia wydarzeń piłkarskich w regionie w 2020 roku. Łącznie na granty dla organizatorów przeznaczono kwotę 40 tysięcy złotych! Wnioski w pierwszym cyklu konkursowym przyjmowane są do 17 stycznia.

Program grantowy to odpowiedź Związku na pojawiające się liczne prośby o wsparcie inicjatyw klubów. Jednocześnie, by zasady wsparcia były jak najbardziej przejrzyste, opracowano jednolity formularz zgłoszeniowy. Organizatorom ułatwi on ubieganie się o pomoc, a Związkowi pozwoli ocenić wszystkie wnioski i wybrać te najlepsze.

Inicjatywa kierowana jest do wszystkich organizatorów wydarzeń o charakterze piłkarskim w Wielkopolsce. Mogą to być zarówno turnieje, mecze okolicznościowe czy też obchody jubileuszowe, a nawet otwarte inicjatywy społeczne, których głównym tematem jest piłka nożna. Kwota programu to 40 tysięcy złotych podzielonych na cztery cykle konkursowe odpowiadające poszczególnym kwartałom. W każdym z nich ubiegać się można o dwa rodzaje wsparcia:
– duży grant – przekazanie środków finansowych w wysokości do 4000 złotych;
– mały grant – wsparcie poprzez zabezpieczenie obsługi sędziowskiej bądź przekazanie pucharów, medali i/lub nagród rzeczowych – w wysokości nie wyższej niż 1000 złotych.
Co istotne, w każdym kwartale będzie przyznawany 1 duży grant, a liczba małych będzie zależna od pozostałej do wykorzystania puli.

Więcej informacji na stronie Wielkopolskiego ZPN

Źródło: Wielkopolski ZPN