Wywiad ze Zbigniewem Tobołą, członkiem Kolegium Sędziów WZPN

Kolegium Sędziów WZPN w Lesznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kursie dla kandydatów na sędziów piłki nożnej. Więcej informacji możecie Państwo znaleźć tutaj. My natomiast porozmawialiśmy o kursie, blaskach i cieniach pracy sędziego oraz kondycji tego zawodu ze Zbigniewem Tobołą, członkiem Kolegium Sędziów WZPN.

W Polsce brakuje sędziów piłkarskich. Jak sytuacja w tym względzie wygląda w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej w strefie leszczyńskiej.

Wielkopolskie Związek Piłki Nożnej jak również nasz okręg leszczyński nie są żadną zielona wyspą na mapie Polski, jak wszędzie również u nas odczuwamy coraz większe braki osobowe w kadrze sędziowskiej. Z każdym miesiącem widoczny jest coraz większy regres w zainteresowaniu nowych adeptów sędziowania a wśród tych którzy obecnie są czynnymi sędziami słychać również głosy o zmęczeniu i przesileniu.

Z jakimi największymi problemami boryka się obecnie Kolegium Sędziów?

Największym problemem nie tylko naszego rejonu ale jest to odczuwalne w różnym stopniu na terenie całego kraju jest brak dostatecznej liczby sędziów. Spowodowane jest to kilkoma czynnikami zewnętrznymi jak też wewnętrznymi naszej organizacji. Obecnie sędziów wg mnie można podzielić na dwie grupy tj. młodych wchodzących w to grono oraz z większym stażem starszych, doświadczonych. O ile ilość sędziów tej drugiej grupy raczej nie zmienia się i jest na porównywalnym poziomie wśród młodych adeptów sędziowania widać dość dużą rotacje.

Sędziowanie dla niektórych to również okazja do dorobienia dla uczniów szkół średnich czy studentów, na przykład na opłacenie codziennych wydatków na własne potrzeby. Obecnie rynek pracy jaki jest umożliwia młodym ludziom dobry i atrakcyjniejszy start i możliwości dorobienia lepsze niż kilka lat temu. To sprawia, że sędziowanie jako forma dodatkowego zarobku staje się automatycznie mniej atrakcyjna. Ekwiwalent sędziowski jaki otrzymują sędziowie od wielu lat ulega realnemu zmniejszeniu. O ile na wyższych klasach rozgrywkowych następują jakieś ruchy finansowe to dla większości sędziów jest to minimalna rewaloryzacja. A ponadto nastąpiła znaczna podwyżka kosztów jakie musi ponosić każdy sędzia (coroczne opłaty licencyjna, funduszu koleżeńskiego, funduszu pośmiertnego, ubezpieczenia, zakupu sprzętu, koszty związane z dokształcaniem, udział w kursach, szkoleniach itp).

Jak możemy zachęcać ludzi do zostania sędziami piłkarskimi?

Na pewno jakimś plusem może być fakt że łatwiej jest zostać teraz sędzią niż kiedyś. Ze względu na duże zapotrzebowanie związane z powstającymi ciągle nowymi drużynami szczególnie klas młodzieżowych i dziecięcych jest większe zapotrzebowanie na nowych adeptów sędziowskich. Co z tym związane umożliwia się sędziom szybsze awanse do wyższych klas rozgrywkowych.

Największe plusy i minusy w pracy sędziego?

Największe plusy i minusy – ciężkie pytanie i odpowiedź w zależności od tego kto jej udziela. Wg mnie tzn. kogoś kto w tej organizacji jest już od wielu lat i poznał jej specyfikę, największym plusem to możliwość wykazania się przed samym sobą sprawdzenia się i swoich umiejętności, odporności na stres i umiejętności pokazania swojego „ja”.

Minusów na pewno można wymienić wiele od obciążenia czasowego jakie należy poświęcić w celu realizacji swojego hobby po obciążenia finansowe związane z tym. Aby zaistnieć w rodzinie sędziowskiej i myśleć pozytywnie o swojej karierze sędziowskiej należy poświecić dość dużo swojego czasu aby sprostać wszystkim wyzwaniom. Egzaminy, szkolenia, udział w obozie, czas poświęcony na analizy zdarzeń i samorozwój to podstawowe elementy działania sędziów. Natomiast obciążenia finansowe związane z byciem sędziom dla normalnego laika nieznane a przed każdym z nich jest to jedno z kolejnych wymagań do spełnienia.

Kto może zostać sędzia piłkarskim i jakie wymogi trzeba spełnić

W związku z brakami sędziów w całym kraju, wymagania jakie są do spełnienia dla kandydatów na sędziów piłki nożnej też ulegają ciągłym modyfikacją. Obecnie największe zmiany dotyczą wieku jaki musi spełniać kandydat, dolna granica to 16 lat ukończonych górnego limitu praktycznie niema choć wiadomo, że kandydaci powyżej 30 roku życia maja bardzo ograniczoną ścieżkę rozwoju i awansu. Jednak muszę tu zaznaczyć, że również zależy nam na takich nowych sędzia, którzy będą uzupełniać naszą kadrę sędziów. Oprócz limitu wiekowego jaki musza spełnić kandydaci na sędziów ważnym elementem weryfikacji jest stan zdrowia oraz przygotowanie kondycyjne. Od kandydatów wymagamy zaświadczeń od lekarza o braku przeciwskazania do prowadzenia zawodów sportowych jako sędzia piłkarski. Każdy sędzia dwukrotnie w czasie roku (raz na rundę rozgrywkowa) jest poddawany egzaminom sprawdzającym kondycyjnym. Egzaminy takie polegają na pokonanie odpowiednich norm biegowych w określonych czasach. Oprócz wspomnianych egzaminów sprawnościowych sędziowie musza również zaliczyć pozytywnie w każdej rundzie rozgrywkowej sprawdziany z wiedzy teoretycznej – znajomość przepisów gry w piłkę nożną. Ostatnim ważnym dokumentem wymaganych do dostarczenia przed rozpoczęciem kursu jest zaświadczenie o niekaralności.

Najlepszy obecnie sędzia piłkarski to zdaniem Pana kto?

Ciężko to określić mamy wielu znanych i cenionych sędziów zarówno w kraju jak też poza nim, którzy różnie w różnych gremiach są odbierani. Na pewno najbardziej rozpoznawalnym jest Szymon Marciniak ale czy jest najlepszym. Wiele jego decyzji jest odbieranych kontrowersyjnie, Szymon ma na pewno swój charakter i styl prowadzenia zawodów. Oprócz niego warto wspomnieć o Pawle Raczkowskim ale również o Adamie Kupsiku dla niektórych nieznanym arbitrze. Pozwalam sobie na wymienienie jego ponieważ jest to sędzia z Poznania, jedyny reprezentant WZPN na szczeblu ekstraklasy. Adam od kilku lat zaliczany do czołówki sędziów asystentów, dlatego został zgłoszony jako kandydat PZPN na międzynarodowego sędziego asystenta

Kiedy odbędzie się najbliższy kurs sędziowski w naszym regionie?

W naszym okręgu jak zresztą podobnie w całym kraju kolejny kurs sędziowski rozpocznie się w miesiącu styczniu i potrwa do początku marca. Zostanie zakończony egzaminami sprawdzającymi. Kurs będzie odbywał się w kolejne weekendy od 18 stycznia do 7 marca. Nowością, która jest wdrażana w tej edycji kursu jest wspólny program dla poszczególnych okręgów podległych WZPN tj. Kalisz, Konin, Piła, Poznań i Leszno umożliwi to udział kursanta w szkoleniu w dowolnym miejscu Wielkopolski.

Więcej szczegółów o naborze można się dowiedzieć między innymi z naszej informacji umieszczonej w internecie na stronie https://ozpnleszno.pl/zostan-sedzia-pilkarskim/

Sporządził: Paweł Mrozkowiak